Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-08 15:03:32 przez system

Spotkanie konsultacyjne ws. drogi nad Rabą

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Droga na Rabą - wykonanie projektu" Burmistrz miasta zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne w środę 14 grudnia o godz. 16.30 w sali nr 100 Urzędu Miasta.

Przedmiotem dyskusji będzie uzgodnienie optymalnego zaprojektowania drogi na podstawie przedstawionych koncepcji jej przebiegu.

Z wielowariantową koncepcją lokalizacji tej drogi można zapoznać się w Urzędzie Miasta - pok. 07 w Wydziale Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu oraz na niżej przedstawionych załącznikach.

Pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za prowadzenie zadania jest Eugeniusz Bar - tel. 14 614 91 35.