Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-22 02:45:01 przez system

Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne

Bochnia, jako jeden z blisko 1400 samorządów z całego kraju, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne". Do tej pory żadna akcja społeczna o charakterze profilaktycznym nie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem lokalnym!

Kiedy picie alkoholu staje się problemem? Jak sprawdzić czy moje picie jest bezpieczne? W jaki sposób przeliczyć wypity alkohol na porcje standardowe? Jaka jest różnica miedzy piciem ryzykownym i szkodliwym? Czy alkohol działa tak samo na kobiety i na mężczyzn? — to właśnie w znalezieniu odpowiedzi na te pytania ma pomóc kampania, której głównym organizatorem jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in.: Senat Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Komenda Główna Policji.

Kampania jest skierowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych — także do tych, którym wydaje się, że piją niewiele i rozsądnie. Celem kampanii jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. W Polsce ponad 80% Polaków sięga po alkohol. Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się na poziomie ok. 13% i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 3%). "Chcemy zachęcić dorosłych Polaków do oceny własnego wzoru picia i ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Wytłumaczymy, w jaki sposób nie przekraczać granicy ryzyka" — mówi Sylwester Jachowicz, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bochni. — "Nie chodzi o nakłanianie do całkowitej abstynencji, choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży, kobiet w ciąży czy kierowców jest konieczna, ważne jest natomiast pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka, aby każdy kto pije alkohol zdążył w porę wyhamować. Na stronie internetowej www.wyhamujwpore.pl każdy może zrobić sobie test oraz sprawdzić, jakie są limity picia o niskim ryzyku szkód". Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby i zgony na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60 typów różnego rodzaju chorób ma związek z alkoholem. Badania CBOS z 2008 roku pokazują, że w społeczeństwie nadal funkcjonuje stereotyp piwa jako najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina (100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego.

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny został skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstaje strona internetowa www.niebotak.pl, która pokaże, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do wszystkich bocheńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych trafił, przygotowany przez PARPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki oświatowe otrzymały materiały edukacyjne, adresowane do młodych ludzi pod hasłem "Nie, bo tak" oraz "Zachowaj Trzeźwy Umysł". Zajęcia w szkołach — w ramach kampanii — przeprowadzą również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, która jest lokalnym partnerem akcji.

Więcej o kampanii można dowiedzieć się w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Sądeckiej: poniedziałki w godz. 11.30-13.30 i 15.15-16.15; wtorki i czwartki 16.30-18.30; środy 15.30-17.30 i IV piątki m-ca w godz. 10.00-11.00. Materiały edukacyjne, przygotowane w ramach akcji trafiły również m.in. do MOPS, MCDiM, MDK, Pływalni w Bochni i Poradni ARKA.