Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-03 09:50:21 przez system

Sprzęt dla strażaków-ochotników

Starosta Jacek Pająk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Rozenbajgier oficjalnie przekazali Ochotniczym Strażom Pożarnym sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie zakupione w ramach dotacji, jaką Rada Powiatu w kwietniu przyznała jednostkom straży pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego.

    • Przyznanie tej dotacji, a w konsekwencji sprzętu jest programem pilotażowym mającym na celu wzmocnienie potencjału bojowego niektórych jednostek, poprzez doposażenie czasami rzeczy podstawowych lecz rzutujących w znaczący sposób na bezpieczeństwo* - mówi starosta Jacek Pająk

W ramach tej dotacji trzynaście jednostek z terenu powiatu otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 63 tys. złotych na zakup sprzętu i wyposażenia dla celów ochrony przeciwpożarowej. Podczas wczorajszego spotkania starosta przekazał także OSP z Łapanowa samochód pożarniczy Renault Traffic.