Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-11 15:57:43 przez Czas2012

Stanisław Dębosz nowym miejskim radnym

28 grudnia na XVII sesji Rady Miasta Bochnia zaprzysiężono nowego radnego – Stanisław Dębosza, który stał się jednocześnie członkiem Komisji Kultury oraz przewodniczącym Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tym samym zastąpił on zmarłego 19 października ubiegłego roku dra Marka Kanię, długoletniego lekarza, specjalistę chorób wewnętrznych, zastępcę Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bochni.

Po odczytaniu roty przysięgi radnych miejskiego magistratu podjęto uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Bochnia na okres kadencji 2018 – 2023. Kandydaturę Stanisława Dębosza zgłosił radny Mark Bryg.

W imieniu klubu PiS zgłaszam kandydaturę radnego Stanisława Dębosza na funkcję przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Jest to człowiek doświadczony, któremu nieobce są sprawy zdrowia i pomocy społecznej” – mówił Marek Bryg. „Pozwolę sobie tylko dodać, że działalność społeczna pana Dębosza w sprawie pomocy Polakom mieszkającym na Wschodzie, w szczególności na terenie Litwy i Ukrainy jest nam powszechnie znana, także jest to osoba rzeczywiście zaznajomiona z całą problematyką, którą zajmuje się KR,ZiPS” – uzupełnił przewodniczący miejskiej Rady, Bogdan Kosturkiewicz.

Nie zgłoszono innych kandydatur na tę funkcję, stąd Rada jednomyślnie przegłosowała zaprzysiężenie nowego członka oraz jego funkcję jako przewodniczącego jednej z komisji.

Stanisław Dębosz brał udział w głosowaniu z listy komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości nr 1 w 2018 roku, gdzie 170 głosami uzyskał trzeci wynik za śp. Markiem Kanią (463 głosy) oraz Anną Morajko (209 głosów), która również zasiada w Radzie. Po śmierci dra Kani, to właśnie jemu przypadł mandat jako pierwszemu.

Znany jest z pomocy rodakom na obczyźnie. W miejskiej Radzie zasiadał już w poprzedniej kadencji 2014-2018.

DML