Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-03-29 19:15:13 przez KacperGlod

Starosta Adam Korta członkiem Komitetu Monitorującego

Marszałek Województwa Małopolskiego powołał Adama Kortę starostę bocheńskiego w skład Komitetu Monitorującego dla programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Starosta rekomendację do tego gremium otrzymał od Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego i jest w nim jedynym przedstawicielem Bocheńszczyzny.

  • Dziękuję Starostom za okazane zaufanie. Nowa perspektywa finansowa środków unijnych to ogromna szansa rozwojowa dla naszych regionów. Dlatego tak ważny w takim gremium jest słyszalny głos samorządów — wyjaśnia Adam Korta starosta bocheński.

Komitet Monitorujący pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 stanowi jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej.

W skład Komitetu Monitorującego weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych, ministerstw, instytucji zarządzającej oraz przedstawiciele związków samorządowych i zawodowych.

Komitet Monitorujący to bardzo poważne ciało nie tylko doradcze, ale przede wszystkim przejmujące cały ciężar dokumentów związanych z konkursami finansowanymi z funduszy europejskich. W komitecie reprezentowane są wszystkie środowiska: przedsiębiorców, samorządowców, organizacji pozarządowych, różnego rodzaju instytucje, ministerstwa. To bardzo duża komórka, ale też przed nami bardzo dużo pracy — mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

W pierwszym posiedzeniu komitetu wziął udział dyrektor Mirosław Dybowski – przedstawiciel Komisji Europejskiej. Struktura komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich podmiotów sektora publicznego i niepublicznego, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

fot. Biuro Prasowe UMWM