Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-11 10:10:46 przez system

Starosta na spotkaniu z ministrem zdrowia

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn był jednym z uczestników spotkania z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem, wiceministrem Piotrem Warczyńskim oraz Tomaszem Matynią, szefem gabinetu politycznego. W spotkaniu uczestniczył również Jarosław Kycia, dyrektor szpitala powiatowego w Bochni.

Zebrani rozmawiali o konsekwencji przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Samorządowcy podzielili się swoimi obawami co do próby obciążenia samorządów zadaniem współfinansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ograniczenia samodzielności gmin, powiatów i województw w realizacji ich zadań i kompetencji.

Uczestnicy poruszyli także kwestię tego, jak docelowo miałby wyglądać system finansowania lecznictwa szpitalnego na poziomie powiatowym. Mówili o dostosowaniu podmiotów leczniczych do wymogów technicznych, budowlanych i sanitarnych oraz budowy lądowisk dla SOR-ów. Dyskutowali o zmianach w ratownictwie medycznym i o roli powiatów w Narodowym Programie Zdrowia.