Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-30 15:30:09 przez system

Starosta podpisał umowę z prawnikami

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od nowego roku będą świadczyć usługi porad prawnych. To kontynuacja wprowadzonej w ubiegłym rok darmowej usługi dla mieszkańców naszego powiatu.

Umowy zostały podpisane z 10 radcami prawnymi oraz adwokatami, którzy będą doradzać mieszkańcom w jednym punkcie na terenie Bochni, zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym - pięć dni w tygodniu po osiem godzin. Od nowego roku zlikwidowany został punkt znajdujący się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

W przypadku punktów zlokalizowanych na terenie gminy Lipnica Murowana i Drwinia umowy zostały podpisane ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Bochni.

Od 2 stycznia 2017 roku darmowe porady prawne będą udzielane w punktach zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego w następujących miejscach:

 • Starostwo Powiatowe w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pok. nr 4
  godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 12:00, wtorek-piątek: 7:30 - 11:30;
  porad będzie udzielał: radca prawny
  godziny pracy: poniedziałek: 12:00 – 16:00, wtorek-piątek: 11:30 - 15:30
  porad będzie udzielał: adwokat

 • Urząd Gminy Drwinia, 32-709 Drwinia 57, pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 (dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się)
  Godziny pracy: poniedziałek: 13:00 - 17:00, wtorek: 12:00 - 16:00, środa: 14:00 - 18:00, czwartek: 9:00 - 13:00, piątek: 8:00 - 12:00
  punkt ten prowadzić będzie Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", 32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25

porad będzie udzielał: radca prawny lub inna upoważniona osoba

 • Urząd Gminy Lipnica Murowana, 32-724 Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2
  godziny pracy: poniedziałek: 8:00 - 12:00, wtorek: 14:00 - 18:00, środa: 9:00 - 13:00, czwartek: 14:00 - 18:00, piątek: 9:00 - 13:00

punkt ten prowadzić będzie: Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", 32-700 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25
porad będzie udzielał: radca prawny lub inna uprawniona osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Z usługi mogą skorzystać również osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, jak również osoby przed 26 rokiem życia, które ukończyła 65 lat i ciężarne.

Więcej informacji na stronie: www.poradyprawne.powiatbochenski.pl