Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-03-08 19:06:29 przez system

Starosta spotkał się z burmistrzami i wójtami

W starostwie odbył się konwent Starosty, Burmistrzów i Wójtów Powiatu Bocheńskiego. Było to pierwsze spotkanie mające na celu wypracowanie wspólnych kierunków, w ramach których stykają się zakresy działania gmin, powiatu, a w niektórych przypadkach także samorządu województwa. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zasady współpracy i finansowania zadań drogowych

  • Chcielibyśmy spotykać się raz na kwartał, aby podyskutować o inwestycjach i projektach, poświęcić ten czas na wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach mających znaczenie zarówno dla poszczególnych gmin jak i dla całego powiatu - powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Konwent głównie będzie zajmował się sprawami: ochrony zdrowia, oświaty, dróg, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, kultury, jak i przedsiębiorczości i rynku pracy. Włodarze będą obradować raz na kwartał, nie wykluczają jednak częstszych spotkań.

Tekst i zdjęcie z /www.powiat.bochnia.pl/