Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-12 20:48:49 przez system

Starosta uhonorowany

Podczas Zgromadzenia Jubileuszowego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie starosta Ludwok Węgrzyn otrzymał tytuł i statuetkę Samorządowca 20-lecia.

Ludwik Węgrzyn pełni społeczną funkcję prezesa Związku Powiatów Polskich. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Organizacji i Zarządzania na Politechnice Szczecińskiej, a także z zakresu Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Przestrzennej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył kurs na członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a także szereg kursów i szkoleń, krajowych i zagranicznych z zakresu kontroli i finansów publicznych, a zwłaszcza budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na arenie międzynarodowej sprawuje społeczną funkcję członka Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli, a także jest przedstawicielem ZPP w Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI).