Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-30 18:43:05 przez Czas2012

Starosta za kwarantanną całych domów

Wideokonferecja Starosty z włodarzami gmin

Starosta Bocheński Adam Korta odbył wideokonferencję z wójtami i burmistrzami z terenu Powiatu Bocheńskiego. Dyskutowano o bieżącej sytuacji w Powiece Bocheńskim związanej z pandemią koronawirusa.

Jednym z omawianych tematów były zasady odbywania kwarantanny przez osoby, które wróciły z zagranicy lub które miały kontakt z zakażonymi osobami. Jak można zauważyć pomimo, że jeden z domowników odbywa kwarantannę, pozostali domownicy normalnie pracują, przemieszczają się i mogą być źródłem infekcji.

Zwróciłem się z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, aby kwarantanną obejmować całe domy i mieszkania, a nie jedynie pojedyncze osoby. Pozwoli to zapewnić większe bezpieczeństwo – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Dyskutowano również o możliwości wsparcia przedsiębiorców, którzy w wyniki epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji. Wiele uwag od mieszkańców dotyczy funkcjonowania ośrodków zdrowia. Jak wynika z deklaracji samorządowców ośrodki będą się starały poszerzać zakres teleporad zgodnie z wytycznymi ministerstwa zdrowia.

Pojawiły się możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, aby przetrwać tą trudną sytuację. – Przygotowujemy wniosek o wsparcie na zakup dodatkowych komputerów dla szkół i uczniów. Sprawdzamy aktualnie zapotrzebowanie. To rozwiązanie pomoże wesprzeć proces edukacji zdalnej – dodaje Adam Korta.