Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-16 06:15:41 przez system

Starostwo: 56 tys. na turystykę, kulturę i sport

Zarząd Powiatu otworzył konkurs otwarty na projekty z zakresu kultury, turystyki i sportu, które miałby być realizowane w 2010 roku. Na dotacje przeznaczono 56 tys. zł, z czego 30 przeznaczone jest na kulturę, 14 na turystykę, a 12 na sport.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Jeżeli chodzi o kulturę to Powiat zainteresowany jest takimi działaniami jak:
a) organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w szczególności koncertów, festiwali,
przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji i prelekcji z uwzględnieniem
działań na rzecz aktywizacji młodzieży
b) wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu
Bocheńskiego
c) wydawanie publikacji w postaci drukowanej służących upowszechnianiu tradycji, historii
i kultury Powiatu Bocheńskiego
d) upowszechnianie i promocja twórczości regionu bocheńskiego w kraju i za granicą.

Z kolei w sporcie trzeba się wykazać pomysłami na organizowanie i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży Powiatu Bocheńskiego oraz wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.
Natomiast projekty dotyczące turystyki powinny dotyczyć organizowania form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży a także promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Termin zgłaszania ofert jest już bardzo nieodległy — 7 stycznia 2010.