Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-28 15:38:42 przez system

Starostwo: dyskutowali o transporcie publicznym

W Starostwie Powiatowym w Bochni spotkali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Transportu i Komunikacji oraz Starostw Powiatowych województwa małopolskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele powiatu: brzeskiego, wielickiego, gorlickiego, miechowskiego, myślenickiego, wadowickiego, limanowskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, suskiego oraz Miasta Krakowa.

Zgromadzeni dyskutowali na temat publicznego transportu zbiorowego i problemach jakie nakłada ustawa o publicznym Transporcie Zbiorowym na Marszałków, Starostów oraz Wójtów.

Ustawa nakłada obowiązek, w przypadku tworzenia linii o charakterze publicznym (czyli takich, które są nierentowne) planu transportowego.

W obecnej chwili koszt takiego planu np. dla powiatu bocheńskiego to około 30.000 zł. Jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi wolę, wówczas powiat będzie pełnić role organizatora transportu i zgodnie z ustawą będzie zobowiązany wyłonić operatora. Operator będzie wykonywał usługi transportowe na liniach o charakterze publicznym. Powiat będzie musiał pokrywać koszty z tytułu poniesionych strat za stosowanie ulg na bilety ulgowe, które będą refundowane przez budżet państwa za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto organizator będzie musiał zapewnić informacje publiczną dotyczącą transportu. Jednocześnie ustawa dopuszcza wykonywanie usług transportowych świadczonych przez przewoźników innych niż operator, którzy będą posiadać wydane w 2017 roku potwierdzenie zgłoszenia wykonywania przewozów.