Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-31 16:09:46 przez system

Starostwo informuje: będzie chodnik w Brzeźnicy

Na adres naszej redakcji wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego, zawiadamiające o przystąpieniu do prac nad budową chodnika w Brzeżnicy wzdłuż drogi Bochnia-Poręba Spytkowska. Przytaczamy go w całosci.

„Wójt Gminy Bochnia Jerzy Lysy po raz kolejny zastosował lekceważącą politykę wobec m. in. zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców Gminy Bochnia.

Zarząd Powiatu Bocheńskiego po raz kolejny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Bochnia i zwrócił się do Wójta Gminy z prośbą o współpracę przy budowie chodnika w miejscowości Brzeźnica, inwestycji zapewniającej mieszkańcom godne warunki życia i bezpieczeństwo. W dniu 12.09.2012 r. do Wójta Gminy Bochnia zostało skierowane pismo zawierające warunki współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Do dnia 20.09.2012 r. (termin wyznaczony na odpowiedź) nie wpłynęła żadna odpowiedź ze strony Gminy. Brak reakcji na propozycję współpracy, a tym samym lekceważenie mieszkańców miejscowości Brzeźnica jest kolejnym przykładem nierównego i wybiórczego traktowania mieszkańców różnych sołectw – Damienic, Proszówek, Cikowic i innych.

Starostwo Powiatowe w Bochni w momencie wystąpienia do Wójta Gminy Bochnia z propozycją współpracy posiadało już opracowaną dokumentację projektową wraz z wymaganym pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim na wykonanie chodnika w Brzeźnicy. Opracowanie dokumentacji było wynikiem złożonych interpelacji przez Radnego Powiatowego Pana Wacława Woźnickiego w w/w sprawie.

Chodnik zostanie wybudowany na długości 201 mb., a planowany koszt inwestycji to 170.000 zł. Całość kosztów zostanie wydatkowana ze środków budżetu Powiatu Bocheńskiego. Brakujący wkład Gminy Bochnia udało się pokryć ze środków zewnętrznych, pozyskanych dzięki skuteczności Starostwa Powiatowego w Bochni.

Takim zachowaniem Wójt Gminy Bochnia utwierdza w przekonaniu, że nie ma środków finansowych na realizacje inwestycji na terenie własnej Gminy, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Na skutek polityki Pana Wójta Jerzego Lysego, mieszkańcy pozostawieni samym sobie mogą liczyć jedynie na pomoc Starosty Bocheńskiego, a rosnące z dnia na dzień zadłużenie finansowe Gminy Bochnia stawia ją w coraz trudniejszej sytuacji.

Warto przypomnieć, że Starostwo Powiatowe w Bochni wypracowało skuteczny mechanizm finansowania inwestycji drogowych, który spotkał się z uznaniem ze strony innych samorządów gminnych. Model ten pozwala na realizację większego zakresu rzeczowego inwestycji i nie obciąża znacząco budżetów jednostek samorządowych, co jest szczególnie istotne w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego.

Zamiast działań mających na celu wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej Wójt Gminy Bochnia podejmuje nieprzemyślane działania, które rujnują finanse publiczne Gminy Bochnia – m. in. zakup hotelu Florian, przez co, jak sugeruje lokalna opinia publiczna brakuje środków finansowych na regularne wypłacanie pensji nauczycielom i wykonywanie podstawowych zadań wynikających z ustawowych obowiązków samorządu gminy.

Podsumowując: sytuacja, w której Pan Wójt Jerzy Lysy nie ma środków finansowych na inwestycję znacząco wpływającą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Brzeźnicy, pozostawia społeczność lokalną samą sobie i nie wykonuje ustawowych obowiązków do których jest zobowiązany, powinna stać się przedmiotem wnikliwej analizy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bochnia i samej Rady Gminy Bochnia. Jednak dyskusję na temat: „Po co nam taki Wójt?” – powinna przeprowadzić cała lokalna społeczność Gminy Bochnia, a zbliżające się wybory samorządowe będą ku temu doskonałą okazją."