Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-03-31 22:00:52 przez system

Starostwo Powiatowe: z nową kadencją nowa organizacja

Na wtorkowej (31 marca) sesji Rada Powiatu postanowiła o zmianie struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego. - To, co zastałem, to było Bizancjum – powiedział starosta Ludwik Węgrzyn.

Takie podsumowanie zaintrygowało poprzedniego starostę, a obecnie radnego, Jacka Pająka, i dopytywał się jak zmiana regulaminu organizacyjnego wpłynie na pracę starostwa.

 • Bizancjum to jest forma, a nie treść – odpowiedział Ludwik Węgrzyn. - *Treść nie ulegnie zmianie, natomiast zmieni się forma.

*Starosta uważa, że jednym z motywów zmian organizacyjnych była „piętrowa” forma podejmowania decyzji. Struktura Starostwa ma się „spłaszczyć”, m.in. poprzez rezygnację z takich komórek jak referaty i biura wewnątrz wydziałów. Pozostaną jedynie zespoły i samodzielne stanowiska pracy. Niemniej liczba wydziałów się zwiększy: z ośmiu w ubiegłej kadencji do 10 wg nowego regulaminu.
Charakterystyczny jest brak wydziału Bezpieczeństwa, który poprzednio zajmował się również Oświatą i Sprawami Społecznymi.

 • Sytuacja na świecie jest trudna, niemniej Bochnia raczej wojny prowadzić nie będzie – stwierdził starosta. Widzi on natomiast konieczność istnienia samodzielnego Wydziału Oświaty.
  Nowością będzie również to, że do wydziału Ochrony Środowiska przypisane zostanie także Rolnictwo i Leśnictwo.
 • Większość mieszkańców naszego powiatu żyje na wsi, wielu utrzymuje się z rolnictwa, a nie było wcześniej odrębnej komórki zajmującej się tymi zagadnieniem.

Ile to będzie kosztowało, czy będą zwolnienia z pracy czy też – zwiększenie zatrudnienia? - te pytania nurtowały Jacka Pająka.
Starosta zapewnił, że zmiany organizacyjne odbędą się w ramach dotychczasowego budżetu na funkcjonowanie starostwa. Zwolnień raczej się nie przewiduje, co najwyżej zmiany stanowiska pracy w obrębie Starostwa. Natomiast nie można wykluczyć zatrudnienia kilku nowych specjalistów.

Dla porównania podajemy listę wydziałów Urzędu Powiatowego w kadencji 2010-2014 oraz nową, zatwierdzoną dziś przez radnych:

Wydziały Starostwa w latach 2012 – 2014:

 1. Architektury i Inwestycji,
 2. Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych,
 3. Finansowo – Księgowy,
 4. Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
 5. Komunikacji i Transportu,
 6. Obsługi Zarządu i Rady,
 7. Organizacyjny.

Wydziały Starostwa według nowego regulaminu:

 1. Organizacyjno - Prawny,
 2. Finansowo – Księgowy,
 3. Rozwoju Powiatu i Inwestycji,
 4. Gospodarki Nieruchomościami,
 5. Architektury i Budownictwa,
 6. Komunikacji i Transportu,
 7. Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
 8. Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej,
 9. Geodezji i Kartografii,
 10. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Pod poniższymi linkami można też sprawdzić szczegółowe różnice pomiędzy regulaminem organizacyjnym z 2012 (ze zmianami w 2013) i obecnie obowiązującymi zapisami:

http://bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/get/id,185055.html;
http://bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/get/id,802881.html;
<http://bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/get/id,1038744.html>