Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-18 06:46:29 przez system

Strażackie "gates to heaven"

Dzisiaj odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania zmodernizowanych garaży na pojazdy pożarnicze na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Przekazania dokonali Małopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz Starosta Bocheński.

Pomiędzy 8 września a 13 listopada tego roku za kwotę 432 tys. zł, na którą złożyło się 232 tys. zł pochodzące z funduszu inwestycyjnego, przekazanego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr. inż. Andrzeja Mroza oraz 200 tys. zł przekazanych przez Starostę Bocheńskiego Jacka Pająka, wykonano szereg prac adaptacyjnych na terenie garaży: roboty rozbiórkowe i fundamentowe - rozebranie nawierzchni garażu i wjazdu/wyjazdu, demontaż starych bram garażowych, poszerzenie fundamentu pod przyszłą rozbudowę, wykonanie nowej posadzki betonowej, montaż segmentowych, podnoszonych i ocieplanych bram. Wykonano również kanalizację deszczową i sanitarną na remontowanym odcinku. Część prac wykonali społecznie sami strażacy

Przeprowadzona inwestycja była konieczna: zły stan techniczny garaży - zarówno bram garażowych jak również posadzki wykluczał możliwość ich dalszej eksploatacji. Modernizacja umożliwia szybszy i bezpieczny wyjazd strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych oraz znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania. Warto podkreślić, że stare bramy były niebezpieczne w użyciu, groziły powstaniem wypadku przy pracy, nie spełniały żadnych norm bezpieczeństwa i użytkowych (po ogłoszeniu alarmu gwałtownie się otwierały, a do ich zamknięcia konieczny był udział co najmniej 3 osób).
W uroczystości wzięli udział także komendant PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka oraz burmistrz Bogdan Kosturkiewicz.

Modernizacja stanowi pierwszy etap planowanej rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej PSP w Bochni, która przyczyni się do powstania nowoczesnego obiektu.