Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-09-03 19:42:23 przez system

Strażacy na Uzborni

W ostatnią niedzielę Uzbornia zdecydowanie należała do Ochotniczych Straży Pożarnych. Najpierw, bardzo uroczyście poświęcono oraz przekazano sztandar Powiatowemu Związkowi OSP w Bochni.

Zaczęło się od Mszy św. polowej. Potem nastąpiło przekazanie sztandaru, a także wręczenie medali i odznaczeń. Niestety, wśród zaproszonych gości nie było Roberta Cieśli, pełniącego funkcję komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Bochni ani jego zastępcy...

Później odbył się III Małopolski Przegląd Zespołów Artystycznych działających przy OSP. Nie zabrakło dobrej zabawy przy ludowej muzyce, tańcach i wiejskich obrzędach.

Zdjęcia z https://www.facebook.com/BochniaEU/