Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-29 17:47:40 przez system

Strażacy-ochotnicy bogatsi o 85 tys. zł

Powiat Bocheński po raz kolejny udzielił wsparcia finansowego jednostkom ochotniczych straży pożarnej. Na ten cel przekazano środki finansowe w wysokości ok. 85 tys. zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego (OSP w Trzcianie) oraz sprzętu i wyposażenia dla celów ochrony przeciwpożarowej.

  • Od kilku lat władze Powiatu systematycznie angażują się w działania polegające na wspieraniu służb ratowniczych i przekazują środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego i doposażenie jednostek. Dzięki tym inwestycjom znacznej poprawie ulega bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców na terenie naszego Powiatu – podkreśla Jacek Pająk, starosta bocheński.

W ubiegłym tygodniu, dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu starosty, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz przekazał OSP w Drwini specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy, dzięki czemu spełnione zostały wszystkie kryteria związane z włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.