Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-29 14:26:34 przez system

Strażacy-ochotnicy wybrali nowe władze

26 listopada w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Bochni odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bochni.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Kazimierz Sady - członek ZG ZOSP RP, st. bryg. Stanisław Nowak - Małopolski komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, st. bryg. Bogusław Kogut - komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, mł. insp. Mariusz Dymura - komendant powiatowy Policji w Bochni. Obecni byli także wszyscy burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego oraz Maria Jachym - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatu Bocheńskiego, st. bryg Krzysztof Kokoszka - komendant powiatowy PSP w Bochni.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego za okres minionej kadencji przedłożył zebranym Ludwik Węgrzyn - prezes zarządu. Kolejne sprawozdanie, tym razem Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego, zaprezentował jej przewodniczący - Dariusz Włudyka.
Zostało ono zakończone wnioskiem o udzielenie Zarządowi Oddziału Powiatowego absolutorium. Zaproszeni goście podczas swoich przemówień dziękowali ustępującemu Zarządowi za dotychczasową bardzo dobrą i owocną współpracę.
Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu wybrano prezesa, którym został Ludwik Węgrzyn oraz Prezydium Zarządu w następującym składzie: wiceprezesi: Tadeusz Cichoń, Rafał Dąbrowski, Krzysztof Kokoszka, Sławomir Błoniarz, sekretarzem został wybrany Tadeusz Olszewski, skarbnikiem Piotr Bartyzel, członkami Prezydium zostali Jerzy Błoniarz, Jan Kulig, Józef Nowak, Mariusz Palej, Andrzej Wąsik. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie: Dariusz Włudyka - przewodniczący, Stefan Majcher i Grzegorz Kamyczek.

Wybrani zostali także przedstawiciele do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie w osobach Tadeusza Cichonia i Jerzego Błoniarza.

Kolejne wybory dotyczyły 5 delegatów na Zjazd Wojewódzki w Krakowie, którymi zostali: Władysław Bielak, Stanisław Bukowiec, Kazimierz Kargul, Tadeusz Stary, Dariusz Włudyka.

Materiał prasowy Zarządu Powiatowego OSP

Foto: Tadeusz Olszewski.