Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-23 04:33:52 przez system

Strażnicy miejscy w szkołach

Bocheńska Straż Miejska rozpoczyna realizację programu "Bezpieczeństwo dla Wszystkich" Renault w szkołach podstawowych Bochni. Jest to jedna z najstarszych i największych inicjatyw w tym zakresie w Polsce.

W tym roku program obchodzi swoje 10-lecie - w tym czasie wzięło w nim udział 680 tys. dzieci z Polski i ponad 10 milionów na całym świecie.

Celem programu jest podnoszenie bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym głównie poprzez podnoszenie ich wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego i zagrożeń na drodze, a także poprzez wykształcanie odpowiednich nawyków w poruszaniu sie po drogach. Aby zrealizować powyższe założenia edukacyjne, eksperci Renault we współpracy z ekspertami z instytucji wspierających program (Policja, ITS, KRBRD) przygotowali szereg materiałów edukacyjnych.

Straż Miejska realizować będzie założenia programu w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta. W trakcie spotkań z strażnikiem wyświetlany będzie film, podczas którego prowadzona będzie dyskusja i interpretacja scenek niebezpiecznego zachowywania się. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma pakiet 21 lekcji z ćwiczeniami oraz prezentowana będzie strona internetowa http://bezpieczenstwo.renault.pl, gdzie umieszczony jest multimedialny kurs zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Straż Miejska będzie również zachęcała wszystkie klasy, biorące udział w programie, do zgłoszenia się do 10 edycji konkursu plastycznego "Bezpieczeństwo dla Wszystkich" 2009-2010, gdzie główna wygrana to wyjazd na wypełnione atrakcjami 3 dni do Francji. Nagrody od drugiej do siódmej to użyteczne i praktyczne upominki dla każdego ucznia (placak, czapki) oraz powielenie plakatu w ilościach 50 egzemplarzy, by móc przeprowadzić lokalne kampanie edukacyjne.