Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-06-13 20:30:35 przez system

Studenci architektury projektowali otoczenie Babicy

11 czerwca w Miejskim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs studencki pod hasłem „Babica 2.0”, którego organizatorami byli Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Urząd Miasta Bochnia. Tematem konkursu była rewaloryzacja i zaprojektowanie śródmiejskiego odcinka potoku Babica w Bochni. Ponadto jego uczestnicy mieli za zadanie umieszczenie w projektowanej przestrzeni koncepcji parkingów dźwigowych.

Na konkurs złożono 9 prac. Jako nadrzędne kryterium oceny Jury przyjęło poziom spełnienia wymogów regulaminowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości rozwiązań przestrzeni publicznych na styku z wodą.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:

I NAGRODA
Autorzy: Kamil Komadowski, Oleksandra LenykProwadzący projekt: mgr inż. arch. Jakub Dudek, dr inż. arch. Urszula Nowacka-RejznerUzasadnienie: Nagrodę przyznano za kompleksowe spełnienie warunków konkursu oraz staranne opracowanie koncepcji otoczenia rzeki Babica. Na uwagę zasługuje próba nadania indywidualnego charakteru przestrzeniom publicznym i obiektom architektonicznym poprzez twórcze odniesienie do formy szybu kopalnianego.

II NAGRODA
Autorzy: Wiktoria Mokrzycka, Beata Murdzia Prowadzący projekt: dr inż. arch. Piotr LangerUzasadnienie: Nagrodę przyznano za spełnienie warunków konkursowych, w tym opracowanie przestrzeni publicznych na styku z rzeką. Ponadto na uwagę zasługuje profesjonalne podejście do kształtowania zintegrowanych, wielofunkcyjnych wnętrz urbanistycznych.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE
Autorzy: Katarzyna Grzywna, Kamil Czerwiec Prowadzący projekt: dr inż. arch. Piotr Langer Uzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za czytelne zarysowanie idei koncepcji, dostosowanie skali rozwiązań oraz próbę nadania indywidualnego wyrazu architektonicznego.

WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE
Autorzy: Natalia Olchawa, Przemysław PaciorekProwadzący projekt: dr inż. arch. Piotr LangerUzasadnienie: Wyróżnienie przyznano za przedstawione rozwiązania przestrzeni publicznych na styku z wodą oraz ich kameralny charakter.