Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-10-15 19:44:45 przez system

Stypendia i nagrody na Dzień Nauczyciela

<html />

14 października – Dzień Edukacji Narodowej – to doskonała okazja do uhonorowania wysiłku nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych oraz dostrzeżenia tych spośród uczniów, którzy swoimi zdolnościami, popartymi praca, wybijają się osiągnięciami ponad ogół uczniowksiej braci.

W poniedziałek 15 października w Starostwie Powiatowym odbyła się ceremonia wręczenia nagród starosty dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli oraz stypendiów dla szczególnie uzdolnionych młodych ludzi ze szkół średnich.

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze otrzymali:
1. Jolanta Kruk – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
2. Grzegorz Zelek – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni
3. Marta Bogacz – nauczyciel w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni
4. Joanna Stano – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni
5. Bogusława Strugała – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
6. Bogusław Ptak – nauczyciel w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Bochni
7. Renata Czarnota – nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni
8. Sebastian Karwasiński - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni
9. Ryszard Janik – nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie.
10. Danuta Tokarczyk - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni
11. Agnieszka Michałowska - nauczyciel w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni.

Stypendia za wybitne osiągniecia naukowe:
Aleksandra Lisowska ZS Nr 1
Elżbieta Jelonek ZS Nr 1
Paulina Pawłowska ZS Nr 1
Wojciech Trojnar ZS Nr 1
Magdalena Wolsza ZS Nr 1
Karol Czesak ZS Nr 1
Jakub Florek I LO
Antoni Cepak I LO
Jagoda Paw I LO
Michał Wąsik I LO
Piotr Serwacki I LO
Wojciech Kafliński I LO
Marcin Migda I LO
Klaudia Kubic I LO
Andrzej Madej I LO
Anna Krotos I LO
Monika Klecka I LO
Tomasz Mika I LO
Anna Ostrowska I LO
Patrycja Cholewa I LO
Joanna Więckowska I LO
Dominika Cebula I LO
Angelika Kluba I LO
Adrian Twardosz I LO

Stypendia sportowe:
Jakub Kuchno I LO
Dominik Tabor I LO
Jadwiga Trojan ZS Nr 3
Dawid Nowak ZS w Łapanowie
Aleksandra Janusz ZS Nr 1
Michał Gorczyca (na wniosek Klubu Modelarstwa Lotniczego im. Dywizjonu 316)

Stypendia (w wysokości 150 zł miesięcznie) są przyznawane na cały rok szkolny lub do kwietnia - w wypadku maturzystów.