Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-17 23:49:58 przez system

Stypendia starosty rozdane

24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, odebrało z rąk starosty oraz wicestarosty stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, oraz za szczególne osiągnięcia sportowe.

Po raz kolejny mam przyjemność wręczyć stypendia młodym, zdolnym mieszkańcom naszego powiatu. Wszystkim nagrodzonym składam serdeczne gratulacje oraz życzę dalszych sukcesów w osiąganiu zamierzonych celów – mówił w czasie wręczania stypendiów starosta bocheński Jacek Pająk.

Tegoroczni stypendyści: Joanna Możdżeń, Iwona Krok, Rafał Klasa, Mateusz Filipek, Gabriela Rogowska, Adrianna Stachura, Julia Kurtyka, Patrycja Maślak, Alicja Kawala, Jakub Augustyn, Anna Paruch, Natalia Fielek, Klaudia Gajewska, Wojciech Rachwał, Elżbieta Oleksy, Monika Golińska, Joanna Ból, Krzysztof Buczek, Marta Wojciechowska, Maciej Trojan, Weronika Mickoś, Łukasz Wrona, Dominik Konieczny, Dominik Tabor.

W tym roku wysokość stypendium wynosi 150 złotych Stypendium Starosty Bocheńskiego za szczególne osiągnięcia w nauce lub artystyczne przyznawane jest m.in. za: szczególne osiągnięcia w nauce ze średnią ocen co najmniej 4,80, wzorową ocenę z zachowania oraz dla uczniów będących laureatami lub uczestnikiami np. krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy, wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej czy konkursów.

Stypendium starosty bocheńskiego za szczególne osiągnięcia sportowe przyznawane jest m.in. za: udział w imprezach o randze mistrzowskiej, organizowanych przez polskie związki sportowe, uzyskanie I, II lub III miejsca co najmniej w finałach wojewódzkich, uzyskanie I, II lub III miejsce w zawodach sportowych organizowanych w ramach Państwowego Systemu Sportu Młodzieżowego, dla wyróżniających się zawodników w grach zespołowych, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.