Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-10 16:05:30 przez system

Sukces gimnazjalistki z Mikluszowic

W poniedziałek 2 grudnia odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XII edycji konkursu na pracę pisemną, organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Celem konkursu NBP, któremu patronuje minister edukacji narodowej, jest wzbudzanie i pogłębianie zainteresowania ekonomią wśród młodzieży, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie grona pedagogicznego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do kształtowania wśród uczniów praktycznych umiejętności funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.

W tegorocznej edycji uczniowie gimnazjów zmierzyli się z tematem: Jak chciałabym/chciałbym uczyć się ekonomii?

Laureatką konkursu w tej kategorii została Estera Tomala uczennica kl. III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach, która zdobyła wyróżnienie i znalazła się w gronie najlepszych sześciu uczestników konkursu z całej Polski.

Autorom najlepszych prac Kapituła konkursu przyznała nagrody pieniężne, nagrodzeni zostali również prowadzący ich nauczyciele.