Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-30 15:17:36 przez system

Sukces ucznia Budowlanki

Kolejny raz uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni (czyli popularnej "Budowlanki") uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Tym razem był to Wojciech Widełka z klasy czwartej technikum budowlanego.

11 kwietnia na Politechnice Lubelskiej spotkało się 82 uczestników wybranych spośród 655 najlepszych uczniów, startujących w zawodach okręgowych w całej Polsce. Wojtek wiedział, że walczy o swoją przyszłość, o łatwiejszy start w dorosłe życie, został finalistą zawodów ogólnopolskich. Profity wynikające z uzyskanego wyniku są znaczące, a mianowicie odebrał już indeks na Politechnikę Krakowską (zostając finalistą etapu okręgowego) i do tego uzyskał: indeks na dowolną uczelnię o kierunku budowlanym w Polsce, oceny celujące na koniec roku szkolnego z wszystkich przedmiotów zawodowych budowlanych, zwolnienie z I części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (egzamin uważa się za zdany w 100%) oraz nagrody rzeczowe.

Wojciech Widełka był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Dodatkowo może starać się o przyznanie rocznego stypendium na I rok studiów z Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015. Wojtek przekonał się o tym, że warto brać udział w olimpiadach i konkursach. Wypracował sobie „lepszą przyszłość” i dziś może powiedzieć, że nie zmarnował czterech lat pobytu w szkole. Brał udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych dzięki realizacji w szkole programów unijnych, przede wszystkim projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Może pochwalić się ukończeniem szkoleń i otrzymaniem certyfikatów w zakresie: kosztorysowania (programy komputerowe- Zuzia, MetriCad, Planista) oraz projektowania (BriscCad, Google SketchUp, Gimp).

Szkołę ukończył z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen na świadectwie końcowym 5,5. Warto dodać, że Wojtek jest w gronie 6 laureatów lub finalistów tej Olimpiady w ostatnich latach w Zespole Szkół Nr 2.

Dobry wynik również uzyskała cała szkoła. W zawodach okręgowych olimpiady, które odbyły się 8 marca br. w Krakowie, siedmioosobowa grupa z "Budowlanki" zdobyła bardzo wysokie, 5 miejsce spośród 21 biorących udział w olimpiadzie szkół z całej Małopolski, części województwa śląskiego i świętokrzyskiego.