Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-05 21:10:53 przez system

Świetne wyniki maturalne uczniów bocheńskich szkół

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki matur, jakie pisali tegoroczni absolwenci Polskach szkół średnich. Na tle wyników ogólnokrajowych i wojewódzkich osiągnięcia uczniów bocheńskich szkół średnich wypadły lepiej niż dobrze.

W maju do egzaminów przystąpiło 796 uczniów z 7 szkół średnich, prowadzonych przez powiat. Maturę zdało 707 z nich, co daje 88,1%. W rozbiciu na typy szkół zdało 90,7% uczniów liceów ogólnokształcących, 87,5% uczniów techników i zaledwie 33,3% uczniów liceów dla dorosłych, ale tych w powiecie było zaledwie sześciu.

Jak się to ma do wyników wojewódzkich i krajowych? Otóż w Małopolsce maturę zdało 88% uczniów liceów i 68,4% uczniów techników. Jeszcze niższe są wyniki ogólnopolskie - 85,2% zdawalności w przypadku liceów i 68,4% w przypadku techników. Widać więc, że nasi uczniowie nie mają się czego wstydzić.

Jakie wyniki osiągnęli uczniowie poszczególnych szkół:
Najlepiej, co nie jest żadnym zaskoczeniem, poradzili sobie z maturą uczniowie I LO w Bochni - na 281 zdało 272 (96,7%);
- w II LO na 44 zdających zdało 41 (93,2%);
- w liceum ZS nr 1 ("Mechanik") z 88 zdających zdało 70 (79,5%);
w technikum ZS nr 1 na 138 zdało 126 (91,3%);
- w ZS nr 2 ("Budowlanka") na 69 zdało 63 osoby (91,3%);
- w technikum ZS nr 3 ("Ekonomik") na 125 abiturientów zdało 109 (87,2%)
w liceum dla dorosłych przy ZS nr 3 na 6 przystępujących zdało 2 (33,3%).

Gorzej poszło uczniom spoza Bochni:
- w Zespole Szkół w Dąbrowicy do matury przystąpiło 11 uczniów technikum, z których zdało 9 (82%);
- w Zespole szkół w Łapanowie na 16 przystępujących do matury w liceum zdało 6 (38%), a wśród uczniów technikum na 18 zdała połowa.

Spośród 89 uczniów, którzy matury nie zdali, prawo do poprawki w sierpniu zachowało 76 uczniów:
- 36 z liceów,
- 37 z techników,
- 3 z liceum dla dorosłych.