Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-03 22:21:04 przez system

Święto Konstytucji 3 Maja - żywa flaga na rynku

Coroczne święto Konstytucji 3 Maja upłynęło pod znakiem tworzenia na rynku bocheńskim żywej flagi. Na koniec oficjalnej części obchodów zgromadzeni na głównym placu Bochni uczestnicy uroczystości podnieśli trzymane w rękach białe i czerwone kartki, tworząc flagę Polski.

Tegoroczna 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła się o 10.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny, Powiatu oraz Miasta, celebrowaną w Bazylice św. Mikołaja. Co roku zbiega się ona ze świętem Matki Bożej Królowej Polski. Po jej zakończeniu poczty sztandarowe, delegacje szkół i instytucji publicznych oraz wszyscy uczestnicy przemaszerowali, prowadzeni przez orkiestrę górniczą, na bocheński rynek.

Tu miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Zabierający głos, poseł Włodzimierz Bernacki, starosta bocheński i burmistrz Bochni, zgodnie podkreślali w słowach, które skierowali do zgromadzonych, o wyjątkowości tego wydarzenia. Przypomniano o kontekście historycznym, o sytuacji politycznej ówczesnej Polski, w przeddzień kolejnego rozbioru, o odwadze patriotów, którzy przeciwstawili się tym aktem trzem agresorom i zaborcom. Poseł Bernacki zaznaczył, że dzień 3 maja nie jest zwykłą majówką. Ten dzień jest dniem odnowy narodowej, to jest dzień odbudowy i wzmocnienia instytucji państwowych.

Starosta Ludwik Węgrzyn przypomniał, że nowoczesna, jak na owe czasy konstytucja, była pierwszą która sięgnęła do samorządów. Dawała im początek. Poprzedziła ją ustawa o miastach, włościaństwie i sejmikach. W słowach burmistrza miasta można było odnaleźć m.in. krótkie streszczenie najważniejszych punktów uchwalonej w 1791 roku Konstytucji. Było to zrównanie szlachty z mieszczaństwem, zniesienie wolnej elekcji czyli zniesienie demokracji na rzecz monarchii dziedzicznej, zniesiono liberum veto, a chłopi zostali objęci ochroną państwa. - Przodkowie nasi potrafili zrezygnować z własnych ambicji, wznieść się ponad partykularne interesy uprzywilejowanych grup społecznych wyprzedzając swój czas i epokę. Nasza ojczyzna i obywatele niedługo, bo tylko 14 miesięcy, mogli cieszyć się dobrodziejstwami płynącymi ze zmian w najważniejszym akcie prawnym. Pomimo zaborów, rusyfikacji, germanizacji, niezwykła na owe czasy Konstytucja 3 Maja, wyzwalała tęsknotę za wolnym i niepodległym bytem Polaków – mówił burmistrz.

Nie pominięto również przy okazji wspominania uchwalenia Konstytucji innej, najważniejszej chyba tegorocznej rocznicy - 1050 lat przyjęcia przez Mieszka I chrztu i rozpoczęcia tym wydarzeniem de facto polskiej państwowości.

Po oficjalnych przemówieniach i krótkim koncercie orkiestry górniczej, uczestnicy uroczystości, zaopatrzeni kartki papieru w barwach narodowych, ustawili się tak, że stworzono „żywą” polską flagę.