Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-20 13:18:14 przez system

Szansa dla bezrobotnych?

W czerwcu bieżącego roku ruszył projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”. Jest to projekt europejski realizowanym w ramach Działania 6.2, który pozwoli 60 uczestnikom na uzyskanie wsparcia zarówno szkoleniowo-doradczego jak i finansowego.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego i proszowickiego. Wsparcie szkoleniowe to możliwość nabycia bądź uzupełnienia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, finansów, prawa pracy, marketingu i reklamy, tworzenia biznesplanu itp. Wsparcie finansowe to możliwość uzyskania dotacji w wysokości 25 tys. zł oraz wparcia pomostowego w wysokości 800 zł miesięcznie.
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, kobiety i mężczyźni, do 25 roku życia oraz osoby pomiędzy 50 i 64 r. ż. Projekt realizowany jest przez Business School z Warszawy natomiast biuro projektu znajduje się w Szkole Językowej HYBRYDA w Tarnowie przy ul. Rynek 22 (I piętro). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Rekrutacja rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 3 lipca.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr tel. 14 627 22 82 tel. kom. 608 377 120.Pozostałe informacje oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępne są również na tronie internetowej www.business-school.pl/wlasnafirma khh