Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-27 00:59:56 przez system

Szkoła w Dąbrowicy wróci do właścicieli?

Wszystko na to wskazuje, gdyż w czasie październikowej (25 X) sesji Rady Powiatu ujawniono, ze lada moment wojewoda małopolski wyda decyzję stwierdzającą, że parcelacja majątku prof. Jana Zdzisława Włodka w oparciu o dekret o reformie rolnej z 1944 r. – została przeprowadzona nieprawnie.

Decyzja taka otworzy córce prof. Włodka, prof. Zofii Włodek drogę do wystąpienia do sądu z roszczeniem o zwrot niesłusznie odebranego majątku.

Szkoła w Dąbrowicy powstała w 1947 r. z tzw. resztówki, liczącej 43 ha, pozostałej po parcelacji olbrzymiej posiadłości ziemskiej w Dąbrowicy, liczącej 938 ha. Przez długie lata kojarzona była ze szkołą rolniczą, obecnie najbardziej jest znana z klas o profilu gastronomicznym.

Ewentualne przejście budynku szkoły w ręce prywatne skomplikuje sytuację prawną tej placówki, chociaż wcale nie musi oznaczać końca jej istnienia, gdyż prof. Włodkowa niejednokrotnie publicznie deklarowała, że jest za dalszym istnieniem szkoły w dotychczasowym miejscu, pod warunkiem przeprowadzenia jej gruntownego remontu.