Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-10-26 14:32:36 przez system

Szkoła w Mikluszowicach obchodziła 230-lecie

Jubileusz 230-lecie istnienia oraz Święto Patrona Szkoły świętowała szkoła w Mikluszowicach. W tym dniu obchodzono również 20. rocznicę otwarcia nowej szkoły.

Pierwsza wzmianka o Szkole w Mikluszowicach pochodzi z 1590 r. Wtedy była to szkoła parafialna, prowadzona przy kościele, która funkcjonowała przez kolejne lata. Wiele wskazuje na to, że szkółka istniała dużo wcześniej zanim odnaleziono o niej wzmiankę. Szkołę państwową założono o wiele później, bo dopiero w 1786 r. dzięki wspólnym staraniom proboszcza parafii w Mikluszowicach i władzom austriackim.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Piecha w kościele w Mikluszowicach, w której uczestniczyli: nauczyciele, uczniowie, rodzice, absolwenci i zaproszeni goście. Po Mszy wszyscy w asyście sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mikluszowicach udali się przed pomnik Jana Pawła II – Patrona Szkoły w Mikluszowicach, gdzie złożono kwiaty i odsłonięto pamiątkową tablicę, upamiętniającą 230-lecie założenia szkoły państwowej w Mikluszowicach.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi pracujących w Szkole w Mikluszowicach, a także jej absolwentów. W tym dniu do społeczności szkolnej włączono 23 uczniów kl. I Szkoły Podstawowej, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Dużo emocji wzbudził występ uczniów, w którym opowiedziano historię szkoły w Mikluszowicach. Po kolei przybliżono szkołę z dawnych lat, której historia znajduje się na kartach kronik szkolnych. Były również podziękowania i gratulacje.

Ważnym punktem święta szkoły był II Bieg Papieski, którego trasa w tym roku biegła sprzed pomniku Papieża, obok kościoła, starej szkoły i Góry św. Jana. Uroczystość uświetnił występ muzyczny uczniów i absolwentów Gimnazjum w Mikluszowicach i Szkoły Muzycznej w Mikluszowicach.

Jubileuszowi towarzyszyły okolicznościowe wystawy, m.in. fotografii, która wzbudziła wiele wspomnień i uśmiechów na twarzy obecnych na uroczystości oraz kronik przedszkola i szkoły.