Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-01-12 14:54:11 przez system

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Bocheński zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Bocheńskiego w środę 20 stycznia o godz. 15.00 do sali nr 103 (sala narad) Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31.

W programie spotkania:
1) szkolenie w zakresie wypełniania obowiązków nałożonych ustawami podatkowymi przez organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Urzędu Skarbowego w Bochni;
2) informacja w zakresie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Powiatu Bocheńskiego w 2016 roku.