Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-11 12:39:39 przez system

Szkolenie dla przedsiębiorców w starostwie

W Starostwie Powiatowym w Bochni w poniedziałek 14 września odbędzie się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców. Szkolenie będzie dotyczyć możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach i odbędzie się w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Podczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają również informacje na temat tego, jakiego rodzaju projekty mogą być współfinansowane, jakie koszty są kwalifikowane, ile wynosi wysokość wsparcia oraz jak wypełnić wniosek. Spotkanie prowadzić będą konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości odnośnie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, natomiast Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka będą omawiać szkoleniowcy z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.