Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-21 09:44:07 przez Czas2012

Szkoły w Baczkowie i Nieszkowicach przejdą termomodernizację

Gmina Bochnia przeznaczy 1,9 mln na docieplenie budynków komunalnych

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie Bochnia dofinansowanie na realizację
Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bochnia”. Z tego tytułu gmina może liczyć na dofinansowanie o wartości 1,9 mln zł. Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych budynków szkół podstawowych w Gawłowie i w Nieszkowicach Wielkich.

/media/user/images/upload/Lipiec/Lipiec 2020/_20200721_085857.JPGZaplanowane remonty wynikają z przygotowanego wcześniej przez Gminę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i będą realizowane w oparciu o wyniki audytu energetycznego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Zakres prac jaki będzie wchodził w zaplanowane prace:

1/ szkoła podstawowa w Gawłowie: modernizacja instalacji C.O., (demontażu starych grzejników żeliwnych i montażu nowych grzejników z zaworami termostatycznymi, wprowadzeniu ustawienia weekendowych przerw w ogrzewaniu oraz montażu liczników ciepła w kotłowni), docieplenie ścian zewnętrznych ( ocieplenie ścian zewnętrznych izolacją termiczną (wełna mineralna / styropian), docieplenie stropów, docieplenie stropodachu (nad sala gimnastyczną)

2/ budynek szkoły podstawowej w Nieszkowicach Wielkich: modernizacja instalacji C.O. (demontażu starych grzejników żeliwnych i montażu nowych grzejników z zaworami termostatycznymi,  przeróbki monterskie w zakresie instalacji, wprowadzenie ustawienia weekendowych przerw w ogrzewaniu oraz montażu liczników ciepła w kotłowni), termomodernizacja stolarki okiennej (wymiana starych drewnianych okien na nowe o właściwych parametrach izolacyjności cieplnej) termomodernizacja stolarki drzwiowej (wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o właściwych parametrach izolacyjności cieplnej), docieplenie ścian zewnętrznych (wełna mineralna / styropian) docieplenie stropów (strop pod nieogrzewanym strychem, strop nad sala gimnastyczną, strop nad podcieniem)

Wartość całej inwestycji wyniesie 1.899.541,41 zł. Wysokość dofinansowania to 1.139.724,82 zł.

Podjęte działania mają na celu przede wszystkim obniżenie zużycia energii na cele ogrzewania, poprawiając jednocześnie trwałość i estetykę budynków. Zgłoszone do projektu budynki odpowiadały normom, standardom i parametrom wymaganym przez instytucję finansującą. Dziękuję za tak znaczne wsparcie finansowe Zarządowi Województwa Małopolskiego, Pani Marcie Malec-Lech oraz Panu Łukaszowi Smółka - Wicemarszałkom Województwa Małopolskiego oraz Panu Piotrowi Dziurdzia Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego – mówi Marek Bzdek Wójt Gminy Bochnia – Pozyskanie środków na termomodernizację tych dwóch obiektów to dopiero początek. Obecnie przygotowywanych jest kilkanaście audytów energetycznych budynków w celu ubiegania się o kolejne dofinansowanie na termomodernizację obiektów budowlanych w naszej Gminie.

pw
Info: Gmina Bochnia