Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-12-09 15:21:25 przez system

Szpital – jest nowy wicedyrektor

Jarosław Gucwa został nowym zastępcą dyrektora szpitala ds. lecznictwa. Konkurs na nowe stanowisko, po rezygnacji dotychczasowej wicedyrektor Anny Kosturek, rozpisano na początku października. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 20 listopada.

Zgłosiło się na niego trzech kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne. Z każdym kandydatem komisja, składająca się z 11 osób, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną. Ostatecznie najlepiej oceniono kandydaturę Jarosława Gucwy, dotychczasowego ordynatora SOR-u.