Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-02-13 15:02:50 przez system

Szpital: oddział pediatrii po remoncie

Gruntowna modernizacja została przeprowadzona na oddziale pediatrii bocheńskiego szpitala, przeznaczono na ten cel ponad 170 tys. zł. Zmianom przyglądał się Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Remont objął w szczególności pomieszczenia dzieci młodszych oraz izolatkę wraz z wyposażeniem. Zmodernizowano też łazienki i gabinet zabiegowy. Wymieniono szyby oddzielające poszczególne sale na tzw. bezpieczne, czyli o podwyższonej odporności na rozbicie. Zamontowano też specjalne okna zabezpieczone przed otwarciem przez małych pacjentów.

Dobro każdego pacjenta naszego szpitala jest dla mnie bardzo ważne. Tym samym cieszę się, że mali pacjenci będą przebywać w dobrych warunkach-mówi Ludwik Węgrzyn , starosta bocheński.

W wyniku przeprowadzonych zmian pomieszczenia spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa (m.in. wykładziny PCV) związane z pobytem na oddziale najmłodszych pacjentów.

W styczniu: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przeprowadziła kontrolę nowo wyremontowanych pomieszczeń oddziału dziecięcego.

Kontrola przebiegła bez zastrzeżeń, tym samym oddział spełnia wszystkie wymagania programu dostosowawczego do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.