Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-17 18:47:16 przez system

Szpital w Brzesku pomaga niepełnosprawnym dzieciom

Ruszyły zajęcia dla dzieci od 0 do 3 lat zgłoszonych do pierwszej edycji projektu „Lepsze życie! Program badań prenatalnych oraz działań z zakresu wczesnej interwencji prowadzonych na terenie powiatu brzeskiego i bocheńskiego ” realizowanego w brzeskim szpitalu.

Dzieci zostały przebadane przez lekarzy i ocenione przez zespół specjalistów. Dla każdego z maluchów przygotowano indywidualny program zajęć.

- Teraz nasi specjaliści: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy odwiedzają maluchy w ich domach, gdzie prowadzone są zajęcia. Takie było założenie projektu, aby rodzice nie musieli z dziećmi przyjeżdżać do szpitala, tylko abyśmy my dotarli do nich – mówi Anna Dębińska z Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, działającego w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Prowadzone są też zajęcia dla dzieci 4-7 lat niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną, sprzężoną, a także z zaburzonym funkcjonowaniem percepcji wzrokowej czy słuchowej. W tym przypadku w formie stacjonarno-wyjazdowej.

W ramach projektu opieką objęte zostanie 90 dzieci, podzielonych na kilka edycji. Będą też warsztaty szkoleniowe dla rodziców.

Rejestracja: SP ZOZ w Brzesku, w godz. od 12.00-14.00 - parter, pokój nr 015 (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci)

Telefonicznie: nr tel. 507 219 581, 507 219 651, 14 662 12 01, e-mail: wczesnainterwencja@spzoz-brzesko.pl