Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-07 15:26:46 przez system

Szpital w finale konkursu

<html />

Zakończony w czerwcu projekt przebudowy przebudowy i modernizacji źródła ciepła w tym m.in. montażu kolektorów słonecznych w bocheńskim szpitalu znalazł się w finale konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania". Decyzja ta zapadła podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, która odbyła się w sierpniu br. w Poznaniu.

Wybrano 25 finalistów tegorocznej, już szóstej edycji konkursu, z 49 nadesłanych wniosków dotyczących innowacji w usługach technicznych: 39 z miast (w tym z dużych miast 25, a z małych i średnich - 14), 5 z powiatów i 5 z gmin wiejskich.

Do finału zakwalifikowano rozwiązania zarządcze, dotyczące czterech obszarów: gospodarki komunalnej (8 wniosków), komunalnej gospodarki mieszkaniowej (7 wniosków), lokalnej gospodarki energetycznej (7 wniosków) oraz transportu (3 wniosków). Ocen dokonano w 4 grupach jednostek o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatach, miastach na prawach powiatu i miastach powyżej 50 000 mieszkańców, miastach małych i średnich (do 50 000 mieszkańców) oraz gminach wiejskich.

Celem konkursu jest poprawa jakości usług technicznych, świadczonych przez administrację samorządową. Organizatorzy chcą go osiągnąć poprzez wyłonienie JST, które samodzielnie, albo we współpracy z innymi, wdrożyły w ostatnich latach, we wskazanych dziedzinach, innowacyjne rozwiązania zarządcze, a także poprzez upowszechnienie nagrodzonych i wyróżnionych rozwiązań wśród innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Szósta edycja konkursu jest realizowana przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”.