Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-17 23:52:23 przez system

Szpital z prestiżowym certyfikatem

Szpital Powiatowy w Bochni zdobył prestiżowy certyfikat "Szpital bez bólu" Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Certyfikat jest potwierdzeniem tego, że lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni pracujący w Szpitalu są bardzo dobrze przygotowani i skuteczni w łagodzeniu pacjentom niepotrzebnego cierpienia.

Prawo do uśmierzenia bólu jest jednym z kluczowych praw pacjenta - podkreśla dyrektor Szpitala Jarosław Kycia. Dlatego z dużą satysfakcją przyjąłem inicjatywę zespołu z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na czele z Ordynatorem dr Marcinem Kaźmierskim i Panią Oddziałową Iwoną Musiał kierującą zespołem pielęgniarskim, do wdrożenia w naszym szpitalu zasad systematycznego monitorowania bólu wśród pacjentów oraz stosowania odpowiedniego leczenia w celu jego eliminacji.

W Szpitalu w Bochni przeprowadzone zostały niezbędne szkolenia personelu medycznego, jak również zakupiony został dodatkowy sprzęt medyczny do bezpiecznego i skutecznego podawania leków przeciwbólowych. Personel medyczny, w szczególności pielęgniarki i położne zobowiązane zostały do monitorowania bólu wśród pacjentów, a personel lekarski do stosowania różnego rodzaju form terapii bólu.

Szczególną opieką objęci zostali pacjenci po zabiegach operacyjnych oraz kobiety w okresie porodu m.in. poprzez zastosowanie ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego np. do znieczulenia porodu siłami natury czy zabiegów na jamie brzusznej. Na skutek zastosowania leków przeciwbólowych o przedłużonym działaniu „komfort bólowy” utrzymuje się nawet do 24 godzin po zabiegu. Ma to z kolei znaczenie np. dla pacjentek po cesarskim cięciu – wskazuje dr Marcin Kaźmierski Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dr Kaźmierski jest jednym z trzech lekarzy szpitala, którzy posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie Medycyny bólu.

Wszystkie te działania zaowocowały przyznaniem Szpitalowi w Bochni certyfkatu "Szpital bez bólu".

Certyfikat "Szpital bez bólu" wpisuje się w dotychczasowe działania dyrekcji i pracowników Szpitala mające na celu stałe podnoszenie jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji "Szpital bez bólu" są Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom szpitala, tym bardziej, że na każde takie wyróżnienie składa się ciężka codzienna praca wielu osób- mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński

Przypomnijmy: Jest to kolejne wyróżnienie dla szpitala w tym roku. W styczniu Szpital Powiatowy w Bochni przeszedł kontrole i otrzymał recertyfikację w zakresie „Szpitala Przyjaznego Dziecku” w wyniku którego potwierdzono wysokie standardy tzw. „właściwych technik porodowych” i stosowanych „kroków udanego karmienia piersią”. W lutym odbył się audyt i recertyfikacja ISO 9001 i 14001. Natomiast w marcu Szpital utrzymał na kolejne lata Certyfikat Akredytacji Laboratorium badawczego.