Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-18 20:16:41 przez Czas2012

Szybszy kontakt z urzędnikiem starostwa

Od dziś przed budynkiem starostwa została wystawiona specjalna skrzynka, do której mieszkańcy mogą wrzucać dokumenty czy poprawnie wypełnione wnioski. Dokumenty będą zabierane przez urzędników co kilka godzin. Każda osoba, która wrzuci dokumenty, otrzyma od urzędnika potwierdzenie, wysłane e-mailem (jeśli zostawi) lub pocztą tradycyjną.

Starostwo przypomina, że:

Wydział Komunikacji i Transportu obecnie rejestruje tylko samochody nowe po wcześniejszym uzgodnieniu formy załatwienia sprawy, a w pozostałych przypadkach prosimy o kontakt pod numerem tel. 14 615 37 90 lub 14 615 37 80

W sprawie przedłużenia prawa jazdy lub wydania wtórników działa kontakt z numerem telefonu 14 615 37 87 przez który można uzgodnić formę załatwienia sprawy. Zgodnie z rekomendacjami Związku Powiatów Polskich nie będą stosowane i naliczane kary finansowe za niedopilnowanie obowiązku rejestracji pojazdów w terminie.

W Wydziale Geodezji udzielanie informacji w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odbywać się będzie pod numerem nr tel. 14 615 37 33, poprzez pocztę e-mail: geodezja@powiat.bochnia.pl lub e-Puap.

Wydział Ochrony Środowiska
Udzielanie informacji w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odbywać się będzie pod numerem nr tel. 14 615 37 02.

Wydział Architektury
Udzielanie informacji w sprawie prowadzonych postępowań administracyjnych odbywać się będzie pod numerem nr tel.14 61 53 725.

Korespondencję kierowaną do Wydziału Architektury i Budownictwa w tym m.in. wnioski pozwolenia na budowę, zgłoszenia, uzupełnienia - należy wrzucać trwale zszytą w kopertach‼️

Projekty budowlane ze względu na duże gabaryty - będą odpierane osobiście przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa przy wejściu od ulicy Kazimierza Wielkiego po wcześniejszym ustaleniu godziny dostarczenia dokumentacji pod numerem telefonu 14 61 53 899.

Dokumenty można równie składać za pośrednictwem Urzędu Pocztowego, poczty elektronicznej email: kancelaria@powiat.bochnia.pl lub platformy ePUAP:/SPBochnia/skrytka/

W celu przyspieszenia procedury oraz ułatwienia prowadzonej sprawy ważną sprawą jest podanie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu, adresu e-mail itp.

Czytaj także: Od poniedziałku urzędy będą zamknięte