Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-04-05 16:27:52 przez system

Szykuje się przebudowa placu targowego

<html />

12 marca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił nabór do projektu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dla operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego. W naborze wniosków weźmie udział również Bochnia.

Stan techniczny placu targowego przy ul. Partyzantów oraz panujące tam warunki do handlu znane są chyba wszystkim mieszkańcom Bochni i okolic. Miejsce to pozbawione jest właściwie jakiejkolwiek infrastruktury służącej handlującym, brakuje parkingów, przy których zarówno kupujący jak i sprzedający mogli by pozostawić swoje auta. W efekcie samochody parkowane są wzdłuż jezdni, co utrudnia ruch i stanowi zagrożenie dla osób korzystających z targowiska. Taka sytuacja trwa już od lat. O tym, że targowisko jest potrzebne najlepiej świadczy liczba korzystających z niego osób. Teraz jest szansa, że sytuacja ulegnie poprawie.

Pewne prace przy placu targowym zostały podjęte w poprzedniej kadencji. Brakowało jednak środków, aby je kontynuować. Obecne władze będą próbować zdobyć środki przekazane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nabór wniosków rozpoczął się 12 maca a zakończy 27 kwietnia. W ramach projektu można ubiegać się o dofinansowanie dochodzące nawet do 75% wszystkich kosztów, ale kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 1 mln. zł.

A oto co na temat przebudowy placu targowego na ul. Partyzantów mówi burmistrz: Będziemy robić wszystko, aby skorzystać z tego programu, dlatego, że istnienie targowiska które byłoby wybudowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami, spełniającymi wymogi, które stawia się obecnie targowiskom, poprawiłoby tą sytuacje która w tym momencie ma miejsce. Mieszkańcy Bochni, jak również i powiatu w tej chwili handlują swoimi towarami w warunkach które urągają generalnie wszystkim zasadom. Jest to niebezpieczne, nie spełnia to wymogów, ale na razie istnieje tak jak to działało w przeszłości. Ilość osób, które tam się pojawiają wskazuje wyraźnie że jest to obiekt potrzebny.