Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-12-05 12:25:27 przez system

Tadeusz Skoczek w Polskim Radiu

Decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Tadeusz Skoczek zostanie nowym członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia. Skoczek wejdzie do Rady 18 grudnia i zastąpi w niej Jarosława Hasińskiego, który obejmie wtedy stanowisko prezesa Polskiego Radia.

Tadeusz Skoczek pochodzi z Proszówek i jest absolwentem bocheńskiego I Liceum Ogólnokształcącego. Jest postacią dość kontrowersyjną. Z jednej strony posiada dość ciekawy dorobek zawodowy. Jest wydawcą, redaktorem książek i czasopism, krytykiem literackim, medioznawcą. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę, religioznawstwo i dziennikarstwo. Wykłada na m.in. na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Studium Dziennikarskim krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Laureat kilku wyróżnień: W roku Stanu Wojennego Nagroda im. Ignacego Solarza (1981) , Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego (1985), Nagroda Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego (1987), Nagroda Miasta Krakowa (1990), Nagroda im. Jana Adamczewskiego (2003), Nagroda im. Andrzeja Potoka (2007). W latach 80. i 90. ubiegłego wieku był redaktorem naczelnym dwutygodnika "Student", tygodnika "Wieści", miesięcznika "Suplement" oraz autorem publikacji w "Dzienniku Polskim" czy "Echu Krakowa".

Tadeusz Skoczek ma jednak i inne oblicze. Tygodnik Wprost (Nr 1058 – 9 III 2003) przypomniał ciemniejszą stronę nowego członka Rady Nadzorczej publicznego radia, zaliczając go do ludzi starej nomenklatury, którzy swe stanowiska zawdzięczają stowarzyszeniu Ordynacka. W skład stowarzyszenia wchodzili ludzie byłej PZPR. To dzięki kontaktom z takimi ludźmi jak Marek Siwiec czy Robert Kwiatkowski (ten ostatni wraz z m.in. Michnikiem był wmieszany w gigaaferę medialną tzw. aferę Rywina), Tadeusz Skoczek sprawował najwyższe funkcję w zarządzie Telewizji Polskiej czy Polskim Radiu.

Prof. Wojciech Roszkowski, jeden z wybitniejszych historyków i obecnie eurodeputowany o ludziach z Ordynackiej wypowiada się bardzo negatywnie. Stowarzyszenie ludzi z Ordynackiej, którzy sprawują lub sprawowali najwyższe stanowiska w różnych spółkach nazywa oligopolem gospodarczo-polityczno-telewizyjnym, twierdząc, że zagraża on wolności w Polsce oraz dewastuje klasę średnią. Przestaje się liczyć sprawność, aktywność, wydajność a liczy się dojście. Podobnie jak w PZPR za posłuszeństwo wobec oligopolu można otrzymać wysokie stanowisko – podkreśla profesor Roszkowski.

Tadeusz Skoczek jest honorowym ambasadorem miasta Bochnia. Został nim z inicjatywy byłego burmistrza Wojciecha Cholewy w 1999 roku.

pw