Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-08-21 17:10:29 przez system

Taka będzie nowa strażnica

Do 6 września potrwa przetarg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni”, ogłoszony przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Jest to niewątpliwie ważna inwestycja dla powiatu bocheńskiego, nie tylko podnosząca standard pracy bocheńskich strażaków, ale przede wszystkim zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców Bochni jak i całego Powiatu, a także odwiedzających powiat bocheński turystów - wyjaśnia starosta bocheński Jacek Pająk.

Krótka historia inwestycji:

 • 2004 rok - rozpoczęto projektowanie nowej strażnicy

 • 2005 rok - uzyskano pozwolenie na budowę

 • lipiec 2008 rok - wykonano projekt budowlany zamienny, w związku ze zmianą dot. rezygnacji z umiejscowienia Pogotowia Ratunkowego w planowanej inwestycji

 • sierpień 2008 rok - uzyskano kolejne pozwolenia na budowę

 • sierpień 2008 rok - ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na I Etap inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – Modernizacja boksów garażowych”

 • listopad 2008 rok – zakończono częściową modernizację budynku

 • 2011 rok - rozpoczęto prace nad zmianą projektu

 • październik 2011 rok - w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji współfinansowania budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Dokument ten podpisali: gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP, Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski, nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Jacek Pająk - Starosta Bocheński oraz Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin powiatu bocheńskiego.

 • grudzień 2011 rok - zaakceptowana została ostateczna wersja projektu

 • czerwiec 2012 rok - inwestycja uzyskała nowe pozwolenie na budowę

 • sierpień 2013 rok - ogłoszono przetarg

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2017 roku.