Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-10-03 23:05:52 przez KacperGlod

To już oficjalne! 20 milionów dla Powiatu Bocheńskiego z Polskiego Ładu

Blisko 20 milionów złotych będzie kosztować rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: Leksandrowa – Lipnica Górna, Żegocina – Bełdno, Chrostowa – Kamyk, Grabie – Kępanów. Powstaną tam m.in. chodniki i ścieżki rowerowe. W rozbudowę zaangażowane zostaną środki w ramach programu Polski Ład. W podpisaniu umowy na realizację tych inwestycji uczestniczyli Adam Korta starosta bocheński, Tadeusz Białka Dyrektor PZD oraz członkowie Zarządu Powiatu, a także Grzegorz Kwiatkowski Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego operatora Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach prowadzonych prac drogi powiatowe zostaną rozbudowane, będą poszerzone jezdnie, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe oraz wyniesione przejścia dla pieszych. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami gminnymi, pobocza, rowy, przepusty i zjazdy. Powstanie kanalizacja deszczowa, zamontowane także zostaną urządzenia zapewniające bezpieczeństwo na drodze. W wyniku modernizacji tych dróg nastąpi przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników, jak również doprowadzenie parametrów drogi do obowiązujących warunków technicznych.

Modernizacja dróg będzie miała również wpływ na zwiększenie dostępności terenów przyległych do dróg powiatowych, co w konsekwencji zwiększy jakość życia społeczności lokalnej, atrakcyjność inwestycyjną oraz polepszenie dostępności turystycznej powiatu bocheńskiego.

Z każdą kolejną inwestycją oblicze powiatu zmienia się na lepsze, mamy coraz więcej wyremontowanych, a przede wszystkim bezpiecznych dróg - powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

/media/user/images/upload/Pazdziernik/Pazdziernik 2022/DSC_0425.jpg

Zadanie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadań będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka z Dębicy. Planowana data zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni