Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-04 16:44:59 przez system

To już pewne: budowa targowiska będzie dofinansowana

4 listopada br. Burmistrz Miasta Stefan Kolawiński odebrał w Tarnowie z rąk Stanisława Sorysa - członka zarządu województwa małopolskiego, umowę o przyznaniu dofinansowania dla projektu Gminy Miasta Bochnia pn. „Budowa targowiska stałego „MÓJ RYNEK” z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Partyzantów w Bochni”.

/media/data/upload/Listopad/2013/targ-umowa.jpgCelem projektu jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze powiatu bocheńskiego poprzez rozwijanie elementów infrastruktury technicznej targowiska stałego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Inwestycja ta służyć będzie rolnikom i lokalnym producentom sprzedającym swoje produkty w mieście Bochnia.

Planowana jest lokalizacja placu targowego przy ul. Partyzantów w Bochni, na działkach będących własnością miasta. W ramach zadania planuje się m.in. budowę budynku kontenerowego socjalno-biurowego z gabinetem lekarza weterynarii i ogólnodostępnymi pomieszczeniami w.c., budynku badania zwierząt, wiat, parkingu, placu handlowego, zjazdów publicznych, infrastruktury technicznej, w tym m.in.: rozbudowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza wody i przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji odwodnienia terenu, instalacji oświetlenia terenu placu targowego wraz z obiektami, dróg wewnętrznych dojść i dojazdów.

Szacowany koszt inwestycji to kwota 2.739.000 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 milion złotych. Źródłem finansowania jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Termin zakończenia realizacji zadania to grudzień 2014 roku.