Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-10-02 12:27:49 przez system

Trudno korzystać z basenu będąc niepełnosprawnym

Mariusz Zając, Sekretarz Zarządu Terenowego PiS w Bochni zwrócił się z pismem do dyrektora krytej pływalni, Roberta Hołdy z wnioskiem o wydłużenie czasu, jaki niepełnosprawni muszą poświęcić na rozebranie się i ubranie na bocheńskim basenie.

W piśmie czytamy:

„Zwracam się do Pana z wnioskiem dotyczącym osób niepełnosprawnych.
*
Czytając regulamin krytej pływalni w Bochni oraz pytając osób pracujących w punkcie sprzedaży biletów ustaliłem, iż osoby żyjące z niepełnosprawnością mają taki sam czas na przebranie się, przed i po kąpieli, jak osoby pełnosprawne czyli 10 minut. *

Pracując na co dzień z osobami niepełnosprawnymi uważam, że czas uwzględniony w regulaminie jest niesprawiedliwy i stanowczo za krótki, ponieważ osoby takie zwykle rozbierają się i ubierają znacznie dłużej.

W związku z powyższym, apeluje o wydłużenie czasu na przebranie dla osób niepełnosprawnych. Uważam, że sprawiedliwie będzie wydłużyć go do 20 minut.

Jestem przekonany, że dodatkowe 10 minut nie zaważy w znacznym stopniu na budżecie krytej pływalni, a jedynie przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej osób borykających się z niepełnosprawnością. Zwracam się do Pana z tą prośbą, bo wiem, że społeczeństwo lokalne nie jest Panu obojętne, choćby przez Pana zaangażowanie w inicjatywy prospołeczne. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie problemu przestawionego powyżej i uwzględnienie mojego postulatu.

Z poważaniem

Mariusz Zając"

Mariusz Zając na co dzień pracuje z osobami niepełnosprawnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Muchówce.