Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-25 15:41:18 przez system

Trwa nabór projektów do „Budżetu Obywatelskiego"

Do 2 października można składać projekty w ramach „Budżetu Obywatelskiego” na 2016 rok.

Jeśli chcecie Państwo zyskać piękny zakątek z zielenią, nowe ławki, lepsze oświetlenie lub może chcecie odnowić lub wybudować nowe boisko sportowe, to zachęcamy do zgłaszania projektu takiej inwestycji!

Od Państwa i innych mieszkańców zależy co chcecie zrobić w swoim i miejskim otoczeniu, co jest najważniejsze i najpilniejsze – Wy proponujcie i Wy decydujecie!

Jak zgłosić projekt?

  • projekt można zgłosić na ustalonym formularzu i dostarczyć do Zarządu Osiedla lub Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Bochnia

Kto zgłasza projekt?

  • każdy kto ukończył przynajmniej 16 lat i jest mieszkańcem Bochni.

Co może być zgłoszone?

  • każde zadanie mieszczące się w granicach zadań własnych miasta np. nowa inwestycja, remont, wydarzenie kulturalne itp.

Jakie są ograniczenia dla projektów?

  • jeżeli zgłaszasz projekt dla danego osiedla, jego koszt nie może przekraczać kwoty 50 tys. zł,

  • jeżeli zgłaszasz projekt ogólnomiejski, jego koszt nie może przekraczać kwoty 700 tys. zł.

Co musisz dołączyć do wniosku?

  • do każdego wniosku musi być dołączona lista poparcia: dla projektów osiedlowych podpisana przez przynajmniej 25 mieszkańców Bochni zamieszkujących dane osiedle, dla ogólnomiejskich podpisana przez minimum 60 mieszkańców Bochni.

PAMIĘTAJ - masz czas do 2 października !!!

Informacji o Budżecie Obywatelskim udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta tel: 14 61 49 153.