Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-30 17:24:51 przez Czas2012

Trwają prace w centrum miasta

Od dłuższego czasu zamknięte są ul. Mickiewicza oraz ul. Wolnica w samym centrum miasta. Trwają tam prace w zakresie przebudowy i remontu ciągów komunikacyjnych na przyjazne pieszym i rowerzystom.

Na ulicy Wolnica wykonuje się już podbudowy pod jezdnię oraz równolegle wykonywana jest nawierzchnia z kostki kamiennej. Wykonano kanalizację deszczową, a teraz prowadzone są archeologiczne badania ratownicze zgodnie z wydaną decyzją konserwatorską po wykonaniu, których zabudowane zostaną odpływy z rynien – przykanaliki. Pozostało do wykonania oświetlenie kinkietami oraz lampami posadzkowymi. Do wykonania pozostaje jeszcze obróbka odsłoniętych fundamentów oraz schodów.

Rozpoczęto także rewitalizację ulicy Mickiewicza gdzie wykonano już w większej części kanalizacje deszczową, a obecnie analogicznie jak na ul. Wolnica prowadzone są prace archeologiczne w miejscach nowych przykanalików.

Na rynku wykonano część nawierzchni ciągów pieszych wzdłuż pierzei północnej rynku do ul. Solnej. Po wschodniej stronie montowane są kamienne ławki, a w najbliższym czasie planuje się wykonanie płyt granitowych.

Trwa również remont kamienic. Prowadzone są prace przy modernizacji tynków na ścianie frontowej budynku nr 1. Stolarka została już wymieniona. Dobiegają końca prace przy wymianie poszycia dachowego na kamienicy nr 3. W przyszłym tygodniu wymieniany będzie dach na kamienicy nr 15 i 14 a później odnowiona zostanie elewacja tych budynków.

Przypomnijmy prace prowadzone są w ramach projektu „Rynek OD-NOWA”.

24 września miasto Bochnia podpisało umowę z wykonawcą tego zadania czyli na rewitalizację Rynku i okolicznych ulic. Wykonawcą jest firma Polskie Surowce Skalne Spółka z o.o. Grupa Budowlana.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja centrum miasta o powierzchni 1,83 ha. Inwestycja zawiera następujące elementy:

• przebudowę Rynku, obejmującą m.in. całkowitą wymianę nawierzchni płyty rynku z przywróceniem historycznych zarysów płyty i zaznaczeniem kształtu nieistniejącego już ratusza, montaż małej architektury, w tym ekspozycję brył soli, budowę fontanny, remont pomnika Króla Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją, nowe zagospodarowanie zielenią;

• utworzenie dziedzińca miejskiego (woonerf) w północnej i wschodniej pierzei oraz z ulic Solnej i pl. Św. King;

• przebudowę/remont ciągów komunikacyjnych na przyjazne pieszym i rowerzystom w ulicach przyległych i sąsiadujących z Rynkiem.

W ramach projektu przewidziano również wymianę oświetlenia, iluminacje i doświetlenie obiektów, uporządkowanie istniejących miejsc parkingowych oraz remont infrastruktury podziemnej.

W wyniku realizacji obszar zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabo widzących, niedosłyszących,

Wartość umowy to 20 974 928,54 zł , z czego 14 622 131,35 zł pochodzić będzie ze środków zewnętrznych.

pw / UM