Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-24 00:00:43 przez system

Trzciana wysoko w rankingu. Bochni w nim brak

10 października podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Małopolski, którego ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce.

Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2012 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 1. Dochody własne na 1 mieszkańca
 2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
 3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
 5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca
 6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców
 7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
 8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
 9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
 10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
 11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców

Małopolski Instytut Samorządu terytorialnego i Administracji – twórca Rankingu - opublikował listę 20 najlepszych miast i gmin, ze 179, które wzięto „pod lupę” W tej dwudziestce znalazła się tylko jedna gmina z naszego terenu – Trzciana, sklasyfikowana na 11 pozycji. Niestety, brak na liście naszego miasta, choć są na niej podobne do nas wielkością: Zakopane, Skawina i Nowy Targ czy mniejsze: Myślenice, Limanowa, Nowe Brzesko, Szczawnica oraz Muszyna.

Nie możemy więc podać wskaźników Bochni, poprzestając na prezentacji zwycięzcy Rankingu – Krynicy Zdroju: dochody własne na 1 mieszkańca 2611,37 gr, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca 1685,78 zł, wydatki na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 373,13 zł, pozyskane środki europejskie w przeliczeniu na 1 mieszkańca – 245,66 zł, ilość podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców – 120,49.