Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-21 19:08:12 przez system

Trzy wypadki związane z zimowym ogrzewaniem

W pierwszej połowie stycznia doszło w naszym powiecie do zapalenia się sadzy w kominie: 12 I w Bratucicach a 13 I w Nowym Wiśniczu. Strażakom udało się ugasić pożar w obrębie przewodów kominowych.

Natomiast wczoraj tuż po północy doszło do zatrucia tlenkiem węgla w Rzezawie. Ofiara trafiła do szpitala.

PSP w Bochni przypomina o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych przez właścicieli budynków. Radzi też jak należy się zachować kiedy do zapalenia się sadzy dojdzie:

  • Poinformować wszystkich mieszkańców budynku o zagrożeniu, w razie potrzeby zarządzić ewakuację
  • Zaalarmować Straż Pożarną
  • Wygasić palenisko, zamknąć dopływ powietrza do pieca
  • Nadzorować przewód kominowy na całej jego długości, pod kątem pęknięć
  • Nie należy gasić takiego pożaru wodą ponieważ może to doprowadzić do pęknięcia komina, taki pożar należy zgasić gaśnicą proszkową
  • Po ugaszeniu pożaru komin należy wyczyścić i skontrolować jego stan techniczny – te czynności powinien wykonać kominiarz
  • Nie usunięte uszkodzenia komina po pożarze i dalsza jego eksploatacja może doprowadzić do pożaru budynku oraz zatrucia tlenkiem węgla (czadem).