Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-09 15:42:31 przez system

Tworzenie mapy zagrożeń na terenie powiatu

W Drwini odbyło się spotkanie inaugurujące cykl konsultacji społecznych w ramach tworzenia „Mapy Zagrożeń” na terenie powiatu bocheńskiego. Docelowo, takie spotkania odbędą się w każdej gminie powiatu, z udziałem władz samorządowych, Policji oraz mieszkańców.

3 lutego w siedzibie Urzędu Gminy Drwinia, na zaproszenie Wójta Jana Pająka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Bochni mł. insp. Mariusza Dymury odbyło się spotkanie, na którym samorządowcy, policja i przedstawiciele lokalnej społeczności dyskutowali na temat poziomu bezpieczeństwa w gminie. W trakcie dyskusji przyjęto szereg uwag i opracowano pewne koncepcje działania, mających na celu jeszcze skuteczniejszą pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Tworzona „Mapa Zagrożeń” to element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, to również narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń, występujących na terenie całego powiatu bocheńskiego.

Dzięki stworzonej mapie bezpieczeństwa, służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i ładu społecznego (takie jak Policja czy Straż Miejska) będą mogły skutecznie działać w miejscach, gdzie jest to najbardziej konieczne. Pozwoli to na bardziej precyzyjne planowanie służb policjantów i strażników miejskich oraz na dyslokację tych patroli w miejsca szczególnie zagrożone, co niewątpliwie wiąże się ze skutecznością walki z przestępczością pospolitą.

W podsumowaniu spotkania komendant Dymura dziękował władzom gminy: Wójtowi Gminy Drwinia i Radzie Gminy w Drwini za bardzo dobrą współpracę i pomoc z KPP w Bochni w zakresie bezpieczeństwa, przypominając wspólne działania, których efektem było uruchomienie od 3 stycznia 2015 r. Punktu Przyjęć Dzielnicowego w Drwini. Wójt Jan Pająk złożył podziękowania komendantowi KPP za zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Drwinia, współpracę ze szkołami i akcje profilaktyczne prowadzone wśród mieszkańców gminy Drwinia, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, w szeroko rozumianym zakresie.