Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-02-17 08:07:42 przez system

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W okresie od 22 do 28 lutego przypada Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Podobnie jak w latach ubiegłych prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bochni włączą się do akcji niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w szczególności poprzez udzielanie porad oraz informacji o przysługujących im uprawnieniach.

W tym terminie wszyscy chętni zostaną przyjęci przez prokuratora w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Bochni przy ul. Windakiewicza 9/2 - w godzinach od 9.00 do 15.00.
Nadto w środę 24 lutego prokuratorzy wspólnie z przedstawicielami Sądu Rejonowego w Bochni oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni będą udzielać porad i informacji w siedzibie Sądu Rejonowego w Bochni, ul. Kościuszki 4, pokój nr 33 w godzinach od 9.00 do 13.00.